אודות

פרטים מקצועיים

  • > בעל וותק של 22 שנה בתחום מערכות מתח נמוך
  • > עורך חוות דעת מומחים בתחום מערכות המיגון למעלה מ 15 שנה
  • > חשמלאי מוסמך מ.ר 084132
  • > מנהל רשתות תקשורת
  • > בוגר המכון לחוות דעת מומחים
  • > שמאי רכוש
  • > מפקח בנייה

שמאי רכוש

שמאי רכוש עוסק בהערכת שוויו של רכוש ו/או נזקים לרכוש.
ברוב המקרים נדרש השמאי להעריך נזקים כתוצאה מאירוע אש, מים, פריצה ועוד.
תפקיד השמאי לברר מהו גורם הנזק ( בדרך כלל בסיוע מומחים ) ולאחר מכן להעריך את היקפו.
לאחר קבלת הממצאים השונים מגבש השמאי אומדן בהתאם להבנתו המתייחסת לנזקים הישירים בכפוף למחירי שוק מקובלים.
בסופו של יום חוות דעת השמאי כוללת פרטים על נסיבות האירוע, תיאור הרכוש שניזוק, התייחסות למומחים, הערכה כספית והמלצות
במידה ונדרש.

מפקח בנייה

תפקיד מפקח הבנייה לנהל את פרויקט הבנייה/שיפוצים מתחילתו ועד סופו.
החל מרמת התכנון ( על פי תכנון האדריכל ) דרך התמחור ( עלויות צפויות ), מעורבות בבחירת אנשי המקצוע,
ניהול ומעקב אחר קצב התקדמות העבודות תוך ביצוע בדיקת התאמות בין התוכניות לבנייה/שיפוצים בפועל.

מנהל הבנייה למעשה נציג אמון מטעם הלקוח שלרוב אינו בקי ברזי הבנייה ולמעשה מפקח עבורו אחר הנעשה במטרה
לחסוך עלויות מחד ולמנוע טעויות/כשלים מאידך.

תעודות והסמכות

01 02 04 03 09 05 07 06 08

קטגוריות

  • אין קטגוריות