פסקי דין

כאן ניתן לצפות בפסקי דין מעניינים אשר נפסקו במהלך השנים:
עבודת המומחה נמדדת בין היתר על פסקי דין המעמידים את חוות דעתו בזרקורי בית המשפט תוך קבלת החלטה האם חוות הדעת אמינה ומקצועית. מפסקי הדין ניתן ללמוד מדוע בעצם על הצורך והמשמעות של מומחה בתחום זה.

Copyright © 2015 All rights reserved