מומחה מערכות אזעקה – חוות דעת מומחה / אורן פלד

מערכות האבטחה מתקדמות עם השנים וכך גם היכולת לנתח אירועים עד לרמת המיקום הכמות והמועד. חברת הביטוח מפעילה מומחה כדי ללמוד האם המבוטח עמד בתנאי המיגון ובכדי לשפוך אור על האירוע. לא אחת אני מוצא עצמי מזהה ניסיונות של מבוטחים המנסים ל"העמיס" על התביעה במקרה הטוב ובמקרה הרע אף לביים את הפריצה/שריפה בכדי לקבל מתשלומי הפיצוי הניתנים בגין פוליסת הביטוח. לא אחת אני מוצא עצמי בצד השני ומתמודד מול מומחה מטעם חברת הביטוח שחוות דעתו גרמה למבטחת לא לשלם למבוטח פיצוי כספי בגין אירוע פריצה, שריפה שוד או קלקול סחורה. כיצד איפה ניתן להימנע מאחת הסיטואציות ? פשוט להתייחס לפוליסה המתחדשת מידי שנה ומשכבר קרה המקרה להימנע מ"הוספת פריטים" שלא נגנבו/נשרפו.

כמעט בכל הפוליסות קיים התנאי האומר "תנאי מוקדם לכיסוי בגין נזקי פריצה ו/או …. הוא קיומן של ההגנות המתוארות לעיל. בנקודה זו חשוב לבדוק את התנאי ולוודא כי בית העסק/מגורים מוגנים בהתאם לדרישה. קיימות פוליסות רבות הדורשות כי "גלאים יכסו על כל הפתחים" המשמעות לכך בעלת משקל רב שכן חדירה למבנה דרך פתח לא מוגן יש בו משום אי קיום התנאי. נקודה זו תיבחן על ידי המומחה ובמידה ולאי קיום התנאי יש משקל באי מניעה ו/או צמצום הנזק הרי המבוטח עלול להינזק. נקודה חשובה שיש לשים עליה דגש היא התקשורת החיצונית. האם קיים תנאי לחייגן או חיבור למוקד. לכך נוסיף את הדרישה למערכת תקינה ופעילה. כאמור כיום מערכות האזעקה ממוחשבות ומתקדמות המציגות חיווי בעת דריכת המערכת ( חיווי קולי וחיווי ויזואלי ) וכן מציגות תקלות נפוצות כמו סוללה חלשה או תקלה בקו הטלפון. מכאן אנו למדים שהמשתמש במערכת יכול להבחין בתקלה נפוצה ועליו לטפל בה שכן אי תקינות המערכת יכולה להוות בעיה באירוע פריצה.

בעסקים טעוני רישוי ( כמו בתי מרקחת, חנות תכשיטים וכד' ) חשוב לבדוק האם מערכות המיגון נושאות תקן יעודי לעסקים אלו ובכל מקרה מומלץ לקבל אישור ממתקין המערכת בדבר ביצוע המגונים בהתאם לדרישות המיגון. לאלו הרוצים לסגור את כל הקצוות מומלץ לבקש מהסוכן לשלוח בודק יישום הגנות מטעם המבטח אשר יוודא למענכם את קיום כל ההגנות.

המצב דומה גם בכל הקשור למערכות גילוי האש/עשן. מדובר במערכות המחויבות תו תקן לרבות בדיקת מכון התקנים לאחר התקנתן ( במרבית המקרים ). דרישה שהיא תנאי לרישיון עסק ו/או דרישה ממכבי האש הופכת כמעט באופן אוטומטי לתנאי בפוליסה. חשוב לזכור כי עסקים בהם קיימת דרישה למערכת גילוי אש/עשן המערכת חייבת להיבדק אחת ל 12 חודשים ע"י טכנאי אשר הוסמך לבדוק את סוג המערכת ע"י מכון התקנים.

מומחה מטעם המבטחת לעולם יבדוק את תקינות המערכות והאישורים השונים על מנת ללמוד האם המבוטח עמד בדרישות המיגון. דרישות המיגון הן דרישות לגיטימיות המהוות חלק מה"הסכם" בין המבוטח למבטחת או כפי שהיא נקראת ה"פוליסה"

המומחה יבדוק את נושא הפעלת המערכת לרבות דריכתה, מיקום הפורצים, משך שהייתם בתוך המבנה וכיו"ב. היכולת ללמוד מהמערכות גדולה תוך אבחון מדויק של תרחיש האירוע והצגת תמונה מלאה על אופן פעולת הפורצים, לעיתים על כמות הפורצים ומיקומם בכל רגע נתון.

באירועי שריפה, אותם הכלים מאפשרים למומחה לקבוע האם מדובר בהצתה או קצר וכדומה.

לכל אלו התווספו מצלמות המותקנות בעסקים/בתים אלו שופכים אור נוסף על האירוע ומהווים חלק בלתי נפרד מחוות דעת המומחה.

לכל אלו שעברו את "חווית" הפריצה/שריפה אני ממליץ למסור אינפורמציה נכונה ולהימנע מ"העמסה" של רכוש שלא נגנב/נשרף.

לאלו אשר נתקלו בסירוב מחברת הביטוח לקבלת תשלום בגין האירוע אני ממליץ לפנות לעורך דין ובמקביל להפעיל שמאי ומומחה נגדי שכן התייצבות בבית המשפט ללא מומחים נגדיים עלולה לגרום לקבלת עמדת המומחים מטעם המבטחת.

Copyright © 2015 All rights reserved