שמאות רכוש

שמאי רכוש עוסק בהערכת שוויו של רכוש ו/או נזקים לרכוש. ברוב המקרים נדרש השמאי להעריך נזקים כתוצאה מאירוע אש, מים, פריצה ועוד. תפקיד השמאי לברר מהו גורם הנזק ( בדרך כלל בסיוע מומחים ) ולאחר מכן להעריך את היקפו.
לאחר קבלת הממצאים השונים מגבש השמאי אומדן בהתאם להבנתו המתייחסת לנזקים הישירים בכפוף למחירי שוק מקובלים. בסופו של יום חוות דעת השמאי כוללת פרטים על נסיבות האירוע, תיאור הרכוש שניזוק, התייחסות למומחים, הערכה כספית והמלצות
במידה ונדרש.

לכל הפוסטים בנושא שמאות רכוש

 

 

 

קטגוריות

  • אין קטגוריות